Quen sómos

EuroEume é unha asociación sen ánimo de lucro, declarada de interese público, que ten por obxecto o desenvolvemento local. Traballamos por un desenvolvemento sostible baseado nas potencialidades do territorio que, ademais da dimensión económica, contemple o benestar social e a conservación da natureza. Así este modelo fundaméntase no aproveitamento respectuoso dos recursos propios da comarca.

Euroeume é unha asociación de asociacións, que está formada por 40 colectivos, entre os que se inclúen asociacións agrarias, de veciños, culturais, medioambientais, cooperativas, sindicatos e os cinco concellos da comarca do Eume. Partindo dos principios de portas abertas e pluralidade, na Xunta Directiva da asociación está presente unha ampla representación da sociedade civil.

A Asociación pretende servir de núcleo de converxencia e representación de entidades e axentes interesados no desenvolvemento integral da comarca. EuroEume ten vocación de constituírse nun foro de debate onde consensuar as actuacións prioritarias para o territorio, creando espazos de encontro entre as entidades e persoas que traballan pola mellora do noso entorno. Por estes motivos é imprescindible manter a pluralidade política, a transparencia na xestión dos recursos públicos e o principio de porta aberta, que garanta a libre adhesión e participación na entidade.