Materiais Didácticos

UD. A nosa alimentación. Sistemas de alimentación sostibles
UD. Igualdade. Nos contra o machismo
UD. Compostaxe escolar

Folletos

Guía Comunicación Non Sexista
Tríptico #Rexéitao, contra o acoso sexual
Trítico “Non sexas Complice, contra o acoso sexual nas empresas
Trítico Punto Arcoiris
Díptico Punto Arcoiris, contra os delitos de odio LGTBI+
Consumo responsable e Alimentacion saudable
Guía consumo responsable
Guía sistemas alimentarios sostibles
Guía práctica coidados das persoas dependentes
Guía para emprender