Áreas de traballo

Infancia

O programa da Asociación Euroeume orientase ás familias e á infancia da comarca do Eume e limítrofes para fomentar as relación familiares e o coñecemento dos valores e saberes do territorio e do desenvolvemento sustentable.

Ver máis [+]

Maiores

A través da realización destas actividades, orientadas á poboación maior de 65 anos residente nas zonas rurais, preténdese promover un envellecemento máis activo das persoas beneficiarias do programa, así como proxectos de mantemento e recuperación da memoria, tanto para o seu benestar mental como para recoller e poñer en valor o seus coñecementos históricos da comarca.

Urxencia

Prestará un servizo de entrega de bens de primeira necesidade a apoio psicosocial mediante accións individualizadas  que se adaptaran á persoa demandante ou derivada, en función do seu itinerario de referencia que permite promover a mellora persoal e a mínima permanencia na rede de asistencia básica.

Emprendemento

Nesta liña de actuación ofrécese asesoramento a proxectos emprendedores, apoio na elaboración de plans de empresa, información sobre subvencións e recursos dispoñibles na comarca,  etc.

Medioambiente

O noso proxecto medioambiental céntrase na realización de actividades relacionadas coa sensibilización ambiental e conservación do medioambiente,  coa promoción das prácticas agrarias respectuosas co medioambiente, e a concienciación sobre as prácticas máis ecolóxicas dentro dos ciclos de xestión de residuos.

Involucrámonos no Proxecto Ríos

sumándonos como entidade para realizar a Custodia Fluvial do Río Sesín, afluente do Río Eume.

Voluntariado

Actualmente estamos a traballar cun proxecto de voluntariado medioambiental.

Plan de Voluntariado [+]