Rede Natura 2000 Serra do Xistral

 

 

 

A Serra do Xistral forma o núcleo do macizo montañoso que separa a Terra Chá do mar. Este conxunto montañoso esténdese polos concellos das Pontes, Abadín, Algoz. Muras, Mondoñedo, Ourol, Valadouro, Vilalba, Xermade, Xove, Viveiro e Cervo.

A Serra do Xistral deita augas no Cantábrico (os ríos Landro, Ouro e Masma), na Terra Cha (bacía do Miño) por Abadín, e nos ríos Sor e Eume. A Serra do Xistral e un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) pertencentes á Rede Natura 2000 e están declaradas Espazos Naturais Protexidos dentro do réxime de Protección Xeral.

A Serra do Xistral ocupa 22.964 ha. e a súa altura máxima son os 1.046 m. do Cadramón. É a zona de Galiza que menos sol recibe e a frecuente néboa que percorre as chairas elevadas da serra do Xistral deixa moitas precipitacións que enchoupan as súas extensas turbeiras de pasteiros. A paisaxe está case que deshabitada, con só pequenas aldeas. Nos seus prados críanse cabalos e vacas en estabulación libre.
.

 

 

   
Voltar Pechar